Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

homoludens
4902 d787 500
homoludens
4643 b37e 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viacoffeelover coffeelover
homoludens
5122 9c34
homoludens
4165 c666
@discombobulated
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viacoffeelover coffeelover
homoludens
3737 b450 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacoffeelover coffeelover
homoludens
homoludens
7917 6ba8 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoodislove foodislove
homoludens
1635 e6ae 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacoffeelover coffeelover
homoludens
4638 ff92 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacoffeelover coffeelover
homoludens
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
homoludens

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaantonieff antonieff
homoludens
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viaantonieff antonieff
homoludens
4774 def2 500
Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka viaantonieff antonieff
homoludens
0077 d4b6 500
Jarek Puczel, Zakochani (3) 45x45 cm, olej, płótno
homoludens
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viaantonieff antonieff
homoludens
homoludens
7344 1301
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacoffeelover coffeelover
homoludens

NIE IDŹMY SPAĆ

Nie idźmy jeszcze spać
póki tak pięknie gra muzyka
nie idźmy jeszcze spać
póki nie świta
Póki umiemy stąpać za krokami nocy
w ciemności z którą szukamy braterstwa
Nie idźmy jeszcze spać
dopóki dźwięki gubią czas

Nie idźmy jeszcze spać
Nie idźmy spać

— Julia Hartwig
Reposted fromfatu fatu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl