Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

homoludens
To, co rodzice nazywają wychowaniem, nie przynosi żadnego efektu wychowawczego. Ich słowa wpadają dzieciom jednym uchem, a wypadają drugim. Wychowanie dzieci dokonuje się, jeśli można tak powiedzieć, między wierszami. Jak dzieci uczą się radzić sobie z konfliktami? No właśnie, obserwują, jak dorośli to robią. Nic nie pomogą napomnienia, że należy ze sobą rozmawiać grzecznie, skoro oni sami obrzucają się wyzwiskami. Dzieci nie robią tego, co im mówimy, one robią to, co my robimy.
— Jesper Juul
Reposted fromkonrad konrad viaterriblelove terriblelove
homoludens
8872 31f0
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafoodislove foodislove
homoludens
|Women in Science
Reposted fromseverine severine viaterriblelove terriblelove
homoludens
4838 b0d0
Edmund Dulac, ilustracje do baśni Andersena, wyd. 1911 r.
Reposted frommental-cat mental-cat viaecrivain ecrivain
homoludens
homoludens
4888 4235 500
Reposted fromnomad nomad viafatu fatu
homoludens
7546 6866
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaterriblelove terriblelove
homoludens
homoludens
0987 2fb1 500
Reposted fromorangecrush orangecrush viaterriblelove terriblelove

July 03 2015

homoludens
homoludens
3258 dbe7 500
When modern art meets the classic one - Pejac and Hokusai
homoludens
homoludens
homoludens
1253 4b99 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaterriblelove terriblelove
homoludens
1037 60e6 500
Reposted fromkjuik kjuik viaecrivain ecrivain
homoludens
homoludens
1482 bb9b
Reposted frombutterbeer butterbeer viaterriblelove terriblelove
homoludens
5633 9bef
Reposted fromkaiee kaiee viaterriblelove terriblelove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl