Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

homoludens
1185 1d81
For Alice
From the White Rabbit
Come back sometime!
Year 1865
Reposted fromMeshirr Meshirr viacoffeelover coffeelover
homoludens
5826 c8fb
Reposted fromscorpix scorpix viamuzyczka muzyczka

April 13 2017

homoludens
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viacoffeelover coffeelover
homoludens
3396 ce2d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodislove foodislove
1391 1464

itshardtobeyoung:

Dont even try to deny the fact that this was the best kitchen in the entire world and still is.

0477 c624 500

t. sokolovskaya

5868 370b 500

delta-breezes:

Saskia Bauermeister | @oh_hedwig

Reposted fromtwice twice viamorningcoffeelover morningcoffeelover
homoludens
homoludens
2291 0d19 500
homoludens
Agnieszka Osiecka: wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci.

Jeremi Przybora: zupełnie się nie martwię, że możemy się znaleźć sami w pokoju, bo mam dokładnie przemyślane każde posunięcie. Jestem doskonale przygotowany w domu. Natomiast martwię się o to, czy kiedykolwiek znajdziemy się sami w pokoju...
— Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viaantonieff antonieff
homoludens
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
7405 2e09

citrinecoven:

✨🌿✨

Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viaecrivain ecrivain
6053 309a 500
Reposted fromwestwood westwood viaecrivain ecrivain
9606 7b22
Reposted fromidiod idiod viaecrivain ecrivain
homoludens
7102 7e3b
Reposted frompulperybka pulperybka viacoffeelover coffeelover
2496 724a 500

partofmypersonality:

Halina Poświatowska

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viaecrivain ecrivain
homoludens
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaantonieff antonieff

July 08 2015

homoludens
9354 c3c0
Reposted fromAdalbert67 Adalbert67 viaterriblelove terriblelove
homoludens
2450 4374 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaterriblelove terriblelove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl