Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2016

homoludens
Jakie jest z kolei zadanie dziewczyny? Jej zadaniem nie jest szukać męża, lecz pozwolić się znaleźć. To chłopak ma do Ciebie podejść, to on ma zacząć walczyć o Ciebie. A kiedy chłopak będzie chętnie walczył o Ciebie? Wtedy, gdy okażesz się tak mocna w Twojej przyjaźni ze sobą, z Bogiem, z rodzicami i przyjaciółmi, że wiesz, że potrafisz pogodnie i radośnie żyć nawet bez małżeństwa. Marzysz ogromnie o małżeństwie, ale też wiesz, że nawet wtedy, gdy nie spotkasz kogoś równie dojrzałego i kochającego jak Ty, będziesz miała udane życie, poradzisz sobie ze wszystkim, zbudujesz mocne i wierne więzi przyjaźni, będziesz miała piękny wkład w życie bliskich, a także w życie społeczne w Twojej parafii, w Twoim środowisku zawodowym, wśród znajomych.
Im bardziej dziewczyna nie narzuca się chłopakom, im bardziej jest cierpliwa i nie zazdrości koleżankom, które już kogoś "mają", tym bardziej staje się atrakcyjna i fascynująca dla mężczyzn i tym szybciej zostanie przez któregoś z nich znaleziona i doceniona. Oczywiście dziewczyna też powinna pomagać chłopakowi, by ją mógł odnaleźć, ale powinna czynić to dyskretnie, z klasą, cierpliwie.
Co powinnyście robić, dziewczęta, na co dzień? To, co Was interesuje! Nie naśladujcie tych dziewcząt, które tak rozumują: Może pójdę się wspinać na tamtą górę, bo tam mogą być bardziej wysportowani chłopcy, albo pójdę popływać, bo tam może będą przystojniejsi, albo pójdę się modlić całą noc, bo w kaplicy będą najbardziej pobożni. Nie myśl w ten sposób! Idź tam, gdzie Tobie pasuje, gdzie jest Tobie po drodze. Masz tego dnia ochotę, by popływać, to idź pływać.
Chcesz dzisiaj wspinać się w górach, to idź się wspinać. Wolisz w tym momencie pójść się pomodlić, to idź się modlić. Czujesz, że teraz masz potrzebę się zdrzemnąć, to idź, schowaj się przed światem i odpocznij. Rób to, co Tobie pasuje, rozwijaj się na Twój sposób i na Twojej drodze życia. To właśnie wtedy masz największe szanse na to, że znajdzie Ciebie taki mężczyzna, który umie szukać i kochać. Dojrzałość polega na tym, by najważniejsze pragnienia i priorytety realizować wiernie, a nie szybko."
— ks. Marek Dziewiecki
Reposted fromwhoever whoever viagingerowaa gingerowaa
homoludens
2981 d843 500
Reposted fromakropka akropka viagingerowaa gingerowaa
homoludens
7493 3dd6
Człowiek Beton.
Reposted fromnegation negation viabemygod bemygod
homoludens
homoludens
2208 2740
Reposted fromparafina parafina viabemygod bemygod
homoludens
1049 bfff
Reposted fromxalchemic xalchemic viabemygod bemygod
homoludens
2022 3198
Reposted fromfelicka felicka viamuzyczka muzyczka
homoludens
W moim życiu od pewnego czasu nie dzieje się nic ciekawego. Ciągła monotonia. Książki, nauka, jedzenie, ludzie, którzy przychodzą i odchodzą, dzwonią albo nie odbierają, byli albo mogliby być. Niby nic się nie dzieje, ale jest jakby coraz gorzej. Jest jakoś trudniej, jakbym wchodziła pod górkę, bez przerwy, bez możliwości zatrzymania się, bo jeśli to zrobię, to stoczę się na dół, upadnę jak domino. Więc idę, coraz wolniej i coraz słabiej mi to wychodzi, i są momenty, kiedy chcę się poddać, po prostu przestać już iść. Wiesz dlaczego? Bo ta niekończąca się górka nie ma celu, nie widzę go. To jak walka o nic, bez wsparcia, bez pokrycia, bez sensu, bez wiary, bez nadziei. 
Tylko kiedy przestać iść?
http://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamuzyczka muzyczka
homoludens
1417 04aa
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viamuzyczka muzyczka
homoludens
2449 1014
Reposted frombukoz bukoz viamuzyczka muzyczka
homoludens
3822 25a2 500
Reposted fromrol rol viamuzyczka muzyczka
homoludens
Nie chcę rutyny i mdłych słów. Chcę mieć plan na życie i przygody. Chcę podróżować, śmiać się i mało sypiać. A czy z kimś, czy bez kogoś, zostawiam to życiu.
— almostlover.soup.
Reposted fromalmostlover almostlover viamuzyczka muzyczka
homoludens
1940 6149 500
homoludens

June 12 2016

homoludens
Wszyscy piszą od czego trzeba odjeść. Niech ktoś w końcu napisze gdzie trzeba iść.
— potrzebuję kierunku
Reposted fromM-M M-M viamuzyczka muzyczka
homoludens
Reposted frombluuu bluuu viamuzyczka muzyczka
homoludens
1732 4272
Reposted fromEkran Ekran viaecrivain ecrivain
homoludens
Reposted fromshakeme shakeme viaecrivain ecrivain
homoludens
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viaecrivain ecrivain
homoludens
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl